In English

AWR Desktop valmismodulit

Ohjelmisto toiminnallisina moduleineen on toteutettu Microsoft Visual Studio.NET (Framework 4.0) ja WPF (Windows Presentation Foundation) teknologioilla.

Työasemaan riittää MS .NET Framework 4.0 asennus, ohjelmisto toimii selaimessa.

Tietojen kulku

Työasemista otetaan yhteys selaimella AWR Desktop palvelimen IIS http sivuun ja ohjelma käynnistyy selaimen sisälle. Jos käyttäjätunnistus on konfiguroitu toimintaan, pitää käyttäjien tunnistautua tunnuksen ja salasanan avulla.

Käyttäjien tunnistus

Käyttäjien tunnistuksessa voidaan käyttää AWR Desktop palvelimen tietokannan sisäinen käyttäjätunnusta, AWR Desktop Windows käyttäjätunnusta tai myös asiakkaan oman AD toimialueella sijaitsevan palvelimen kautta tunnistettava AD käyttäjä.

AWR Desktop User Manager

Käyttäjähallinta toiminnolla voidaan hallita AWR Desktop sovellusten käyttäjätunnuksia ja tunnuksille liitettyjä käyttäjärooleja/oikeuksia. Käyttäjäroolin mukaan AWR Desktop moduleissa voidaan liittää modulikohtaisesti tietyille käyttäjille esim. katselu- editointi- tai hyväksyntäoikeuksia. Käyttäjärooleilla voidaan myös määritellä mitkä AWR Desktop työkalut tai näytöt näkyvät eri käyttäjille.

AWR Desktop Codes Manager

Tuotantolaitoksissa on tarpeen monesti koodittaa laitoksen erilaisia käsitteitä ja hyödyntää yhtenäistä kooditusta kohdistamaan raportointityökalujen hakuja laitoksen käyttämän koodijärjestelmän mukaisesti. AWR Desktop perussovellus sisältää koodien hallintaa varten oman asetusnäyttönsä.

Asiakaskohtaiset AWR Desktop modulit

Aina ei ole tarjolla valmisohjelmistoja. Silloin AWR Desktop vakiomodulien lisäksi on mahdollista toteuttaa samassa ohjelmistossa toimivia asiakaskohtaisia moduleja. Tällaisia moduleja voivat olla esimerkiksi logiikkaohjattujen työstökoneiden ylemmän tason ohjaus/optimointi, kulutushyödykkeiden varastonhallinta tai tuotantolaitokselle tulevan raaka-aineen / materiaalin tulokuormien suunnittelu- ja vastaanottotoiminnot

Tulostus

Eri AWR Desktop moduleista voidaan tulostaa näytölle haetut tiedot kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon. Lisäksi on mahdollista viedä näytölle haettujen taulukoiden tiedot Excel tiedostoihin.

Kielituki

AWR Desktop modulit tukevat käyttöliittymän eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti, mutta uusia kieliversioita voidaan toimittaa tarvittaessa.