In English

Monipuolinen näkymä mittaustiedoille

Mittaustietoja voidaan hakea tarkasteltavaksi samalle trendi-ikkunalla useammasta tietokannasta yhtäaikaa. Tarkasteltaessa useampia trendikuvaajia yhdellä kertaa ohjelma piirtää oletusarvoisesti valitut trendikuvaajat samaan trendi-ikkunaan riippumatta niiden arvojoukosta. Jokaisen trendikuvaajan Y-skaalausarvoja on mahdollista muuttaa suoraan trendi-ikkunasta. Haetuista trendikuvaajista näytetään myös tilastollisia tietoja kuten; Minimi, maksimi, keskiarvo sekä hajonta.

Hälytys- ja tapahtumatietojen linkkaus

Trendi-käyttöliittymän avulla voidaan myös liittää valittuja hälytyksiä trendimittauskäyrille. Liitetyt hälytykset näkyvät kyseisellä trendikuvaajalla ajallisesti kohdistettuna.

Liikutettaessa hiusviivaa trendikuvaajan päällä näkyy taulukossa trendikäyrän senhetkinen arvo ja hälytyslistalla vastaavasti lähinnä oleva trendiin kiinnitetty hälytystapahtuma.

Trendien haku useampaan ikkunaan

Trendikuvaajia on mahdollista tarkastella myös useammassa ikkunassa yhtäaikaa, esim. haluttaessa vertailla prosessin käyttäytymistä eri ajanjaksoilla.

Näyttötilojen tallennus

Valitut trendit ja asetukset on mahdollista tallentaa omiksi työtiloiksi, jolloin sama työtilanne voidaan avata nopeasti uudelleen. Työtilanteeseen tallentuvat posoitiovalintojen lisäksi mm. skaalaus muutokset ja trendikuvaajiin tehdyt muutokset.

Tulostus

Trendikuvaajat voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon. Numeeriset arvot kuvaajista voidaan puolestaan tulostaa suoraan Excel-tiedostoon.

Online

Trendihistoria- ja hälytyshistoriamodulit voidaan asettaa on-line tilaan, jolloin sovelluksen hakemat tiedot virkistetään näytölle valitulla syklillä.

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.