In English

Tietolähteet

Tietoja voidaan yhdistellä useista eri tietokannoista samallekin näytölle (esim. SQL Server ja PHD tietokannoista). Näyttöjä voidaan rakentaa käyttämällä MS Visual Studio työkaluja ja HMI View modulin mukana toimitettavaa Ncx HMI Controls -komponenttikirjastoa.

Näytöt

MES/HMI modulin mukana tulee lukuisia esimerkkinäyttöjä, joita muokkaamalla voidaan helposti rakentaa näyttävät HMI näytöt. Kuvapohja voi olla automaationäyttö, prosessikaavio, piirustus, valokuva, 3D kuva prosessista, ilmakuva jne. Kuvan päälle lisätään vain halutut komponentit, määritellään niille tietolähteet hakuehtoineen ja uusi näyttö on valmis julkaistavaksi selainpohjaisesti koko organisaation käyttöön.

Näyttöjen käyttäminen ohjaukseen

Tarvittaessa näyttöjä voidaan käyttää myös ohjaukseen, kun käytetään tietojen siirtoon OPC tietolähdettä (tyypillisesti PLC tai DCS järjestelmän tarjoamaa OPC serveriä käyttäen) tai tyypillisesti MES näytöiltä esim. Honeywellin AEM rajapintaa. Ohjattaessa tuotantoa, tietojen siirto hoidetaan yleensä käyttäen relaatiotietokantaa ja palvelimella sijaitsevaa kommunikointirajapintaa. Kriittisiä ohjauksia toteutettaessa on suositeltavaa hoitaa ohjaukset PLC tai DCS järjestelmän sisällä.

Näyttöjen tekeminen

Näyttöjen rakentaminen sujuu helposti ja nopeasti luomalla MS Visual Studiolla ja liittämällä näytöille Ncx HMI Controls komponenttikirjastoon sisältyviä tiedonhausta ja sen esittämisestä huolehtivia WPF komponentteja.
 
Asennuspaketin mukana tulevien ohjeiden ja esimerkkinäyttöjen avulla, omien näyttöjen laatiminen on nopeaa ja helppoa, eikä vaadi syvällistä ohjelmointiosaamista.

Valmisnäyttöjen käyttö

Hankkimalla toimituksessa valmisnäytöt, tilaajan ei tarvitse välttämättä hankkia kehitysympäristöä, vaan voi tarvittaessa tilata muutostyöt näyttöjen toimittajalta.

MES näytöt

MES näytöt voidaan laatia myös käyttäen Visual Studion tarjoamia tai ulkoisten toimittajien, kuten Telerik valmiskomponentteja ja ohjelmoimalla kunkin näytön ja käyttöliittymäkomponentin toiminnot yksityiskohtaisiin tapahtuman-käsittelijöihin, jolloin käyttöliittymä saadaan toimimaan juuri niin kontrolloidusti, kuin käyttötarve vaatii.

Ncx HMI Controls

Yleistä
Ncx HMI Controls komponenttikirjasto sisältää erityyppisiä näyttökomponentteja, joissa on valmiit rutiinit tietojen hakemisesta eri tietolähteistä. Näinollen perusnäyttöjen luominen onnistuu ilman syvempää ohjemointikokemusta.

Ohjelmointiympäristö
Kirjastoon sisältyviä komponentteja voidaan käyttää MS Visual Studio 2010/2013 ohjelmointiympäristön WPF projekteissa.

Trendikomponentti

Kuvaajamuotoisten tietojen esittämiseen. Trendi on mahdollista liittää joko suoraan näytölle tai avautumaan omaan ikkunaan.

Taulukkokomponentti

Tietojen esittäminen taulukkomuodossa. Sisältää monipuolisen suodatustoiminnon sekä tietojen ryhmittelytoiminnon.

Tekstikenttä

Tekstikenttien avulla voidaan esittää yksittäisiä mittausarvoja tai tekstimuotoista tietoa. Tekstikenttien kautta pystyy myös syöttämään tietoja takaisin järjestelmään.

Pylväskuvaaja

Esim. säiliön pinnankorkeuden ilmaisemiseen hälytysrajoineen.

Yllä olevien lisäksi käytössä on kaikki Visual Studion mukana tulevat valmiskomponentit.

Telerik WPF komponentti­kirjasto

Tarvittaessa voidaan hankkia esim. Telerik WPF komponenttikirjasto, jolloin käyttöliittymää varten saadaan lukuisia uudenlaisia komponentteja.

Näyttöjen julkaiseminen palvelimelle

Selainpohjaiset näytöt saadaan julkaistua halutulle käyttäjäryhmälle Microsoft IIS (Internet Information Server), käyttämällä asennuspaketin mukana tulevia wizardeja.

Näyttöjen käyttäminen työasemalla

Julkaistua näyttöä voi käyttää työasemalla selainistunnossa ilman Visual Studio työkalun asentamista.
Riittää kun työasemalta on yhteys palvelimeen ja työasemaan on asennettu MS .NET Framework 4.0 tai uudempi.

Tulostus

Näyttö voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon.

Online/Historia

Näyttöjä voidaan ajaa online tilassa tai asettamalla haluttu ajankohta ja ajosykli

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.