In English

Yleistä

Sovellus varoittaa laitteen huolto- tai vaihtotarpeen lähestyessä värjäämällä laitetta koskevat tiedot sinisellä varoitusvärillä, mikäli huoltotoimi on myöhässä tai tekemättä, värjätään kyseinen tehtävä ja laite punaisella varoitusvärillä. Tiedot tallentuvat relaatiotietokantaan (SQL Server tai Oracle), josta samat tiedot ovat muiden AWR Desktop- ja raportointituotteiden käytettävissä.

Laitetietojen keruu

Laitediagnostiikkatietoja kerätään automaatiojärjestelmistä yleensä OPC pohjaisesti, mutta myös muut keruutavat ovat mahdollisia. Tietokantaan kerätään syklisesti laitteen tietoja (esim. tunnin syklillä käynnistykertojen lukumäärä ja käyntiaika). Tietokannassa toimivilla laskennoilla pidetään yllä laitteen kokonaiskäyntiaikaa ja käynnistyskertoja.

Laitelistojen hierarkia

Laitoksilla on yleensä laitteet, linjat ja toiminnot jaettu hierarkkisiin rakenteisiin. Device Management ohjelmistolla voidaan laatia erilaisia hierarkioita vapaasti puurakenteen muodossa ja jokainen laite sijoitetaan omaan puurakenteen hakemistoon.

Huoltorajat

Toimilaitteille voidaan määritellä useita huoltotehtäviä ja jokaiselle tehtävälle vaadittu toiminta ja rajat, jonka perusteella tehtävä aktivoituu. Toiminnat voivat olla laitteen käyntiaikaan, käynnistyskertoihin tai kalenteriaikaan perustuvia.

Tehtävien kuittaus ja laskurien nollaus

Aktiivisena olevien ennakkohuoltojen kuittaus tapahtuu suoraan Device Management käyttöliittymästä. Tietojen kuittaus on aina käyttäjätunnuksien takana. Kuittauksen yhteydessä kutiatun laitteen käyntiaika- ja käynnistyskertalaskurit nollataan. Tämän jälkeen käytöt kirjaantuvat taas normaalisti laitteelle.

Historian selaus

Sovellus sisältää myös historianäytön, josta näkee kaikki laitteisiin kohdistuneet ennakohuollot ja niihin liittyvät tiedot mm. Käyttäjäkommentit, kuka tehtävän on suorittanut ja milloin.

Tietojen editointi

Ohjelmistosta voidaan editoida laskettuja tietoja ja muita laitteeseen liittyviä tietoja, esim. valmistajan/toimittajan yhteystiedot, huollon tehneen henkilön kuittaus, laitteen kuva, sijaintitieto, jne.

Laitteelle voidaan konfiguroida myös linkkejä laitekohtaiseen dokumentaatioon ja lisäksi linkkejä laitetta koskeviin AWR raportteihin. Huollon tai laitevaihdon jälkeen, ohjelmistolla voidaan nollata laskentojen ylläpitämät laskuriarvot.

Tulostus

Laitetaulukot voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon. Tarvittaessa taulukon tiedot saa vietyä myös Excel-tiedostoon.

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.