In English

Kohdeluettelo

Kohteiden GPS sijaintikoordinaatit konfiguroidaan kohdeluetteloon. Kohdeluetteloon lisätään myös linkit, joiden avulla kyseisestä kohteesta voi porautua muihin AWR Desktop moduleihin tai AWR raporteille.

Hakupaneli

Eri tyyppiset karttakohteet saadaan näkyviin/piiloon valitsemalla hakupaneliin niitä vastaavat valinnat. Tällaisia ovat esimerkiksi erityyppiset verkoston solmukohdat ja niiden väliset reitit .

Karttanäyttö

Karttanäytölle on mahdollista ladata erityyppisiä karttapohjia esim. maastokarttoja, tiekartastoja, tehdasalueen piirustuksia, sekä näiden yhdistelmiä. Valmiit karttapohjat voidaan ladata raportointipalvelimelle, jolloin yhteyttä julkiseen verkkoon ei tarvita.

Karttanäyttöä voidaan tarkentaa halututulle tasolle sekä liikutella vapaasti eri suuntiin.

Karttakohteet

Kohdeluettelossa määritetyt karttakohteet esitetään symboleina karttanäytön päällä. Karttakohteet voidaan jaotella halutuiksi ryhmiksi valintapaneelin puuhierarkiaan, josta valitaan kartalla näytettävät kohdetyypit.

Tilatieto

Kohteille on mahdollista määritellä tilatieto, joita karttasovellus automaattisesti seuraa. Mikäli kohteen tilatieto muuttuu esim. hälytystilaksi, ilmaistaan se karttanäytöllä vaihtamalla kyseisen kohteen taustaväriä tai symbolikuvaa.

Kohdetaulukko

Karttanäytön alaosassa esitetään taulukkomuodossa valitut kohteet. Oletuksena ylimmäiseksi tulevat kohteet, joiden status on hälytys/varoitus tilassa. Kohdetaulukon kautta on mahdollista myös valita kohteet kaksoisklikkaamalla hiirellä kohderiviä. Tällöin kartta kohdentuu kyseisen kohteen kohdalle.

Porautuminen

Kohdetyypeille on mahdollista määritellä raportteja tai muita ulkoisia ohjelmistoja jotka saadaan avattua hiiren oikean painikkeen alta avautuvasta valikosta.

Tulostus

Karttanäytöt tilatietoineen voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon.

Online/Historia

Karttasovellusta voidaan ajaa online tilassa tai asettamalla haluttu ajankohta ja ajosykli

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.