In English

Hälytyshistoria

Hälytyshistoria taulukkonäkymä esittää hälytykset ja tapahtumat yksittäisinä hälytystapahtumina aikajärjestyksessä tai sitten yhteenvetomuodossa, jolloin hälytykset esitetään tapahtumien lukumäärän mukaisessa järjestyksessä. Hälytystietojen haku useammalta osastolta samalle näytölle on myös mahdollista.

Tilastolliset tiedot

Hälytysikkunan alaosassa on valittuihin hälytystietoihin liittyviä tilastollisia tietoja. Graafinen kuvaaja näyttää hälytysten esiintymistiheyden ja tilastotaulukko hälytysten yhteenvedon vakavuuksittain.

Hälytysten yhteenvetonäyttö

Hälytystiedot voidaan hakea myös valmiiksi esimääriteltyyn ryhmittelynäyttöön, jolloin tiettyjen kriteerien mukaan ryhmitellään haetut hälytykset. Avaamalla tietyn hälytysryhmän rivi laajennetuksi, saadaan kyseisen ryhmän yksittäiset hälytykset esille aikajärjestyksessä.

Yhteenvetonäytöltä löytyy helposti eniten hälytyksiä aiheuttavat automaatiopositiot, koska se järjestää automaatisesti eniten hälytyksiä sisältävät ryhmät ylimmäs. 

Hälytysten ryhmittely

Hälytyshistoria taulukkonäkymään haettuja hälytyksiä voidaan helposti ryhmitellä, tarttumalla halutusta taulukon sarakkeesta ja raahaamalla sen otsikkorivin päällä olevaan "Ryhmitelty" alueen päälle. Ryhmittely voidaan tehdä myös usealle sarakkeelle, raahaamalla seuraava ryhmittelysarake yläriville.

Tulostus

Hälytystiedot voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon. Taulukon tiedot voidaan tulostaa suoraan myös Excel-tiedostoon.

Online

Hälytyshistoriamoduli voidaan asettaa on-line tilaan, jolloin sovelluksen hakemat tiedot virkistetään näytölle valitulla syklillä.

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.