In English

AWR Desktop varastonhallinta käyttöönotettu

Varkautelainen MetalMix Oy otti käyttöön AWR Desktop varastohallintaohjelmiston. Ohjelmistolla hallinnoidaan yrityksen teräsvarastoa. Projekti toteutettiin asiakaskohtaisena AWR Desktop modulina, joka mahdollistaa tarpeiden mukaan räätälöidyn sovellustoteutuksen. Ohjelmistolla korvattiin entinen Clarion-pohjainen varastohallintasovellus, joka ei ollut enää yhteensopiva nykyisten Windows käyttöjärjestelmien kanssa. Toteutuksessa kiinnitettiin erityishuomiota käytössä olleiden varastokoodien, nimikkeiden ja toimintatapojen säilyttämiseksi. Vanhasta ohjelmistosta kopioitiin tarvittavat tiedot ja sovitettiin uuteen tietokantaan käyttöönotossa, jolloin säästyttiin satojen nimikkeiden ja tuhansien varastorivien manuaaliselta syötöltä. Ohjelmisto soveltuu metalli- tai muiden materiaalivarastojen hallintaan.

MetalMix Oy on metallialalla toimiva perheyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1951. Yritys on tilauskonepaja, jonka asiakkaina ovat kansainväliset suuryritykset. MetalMix Oy on erikoistunut valmistamaan voimalaitos-, energia- ja prosessiteollisuuden tuotteita Savon sydämessä, Varkaudessa.

Alkuperäinen uutinen julkaistu 6.10.2014.05.10.2015 13:06

AWR Desktop vastaanotto­järjestelmä käyttöönotettu

AWR Desktop vastaanottojärjestelmä otettu käyttöön Finnamyl-konsernin Kokemäen ja ...

28.10.2015 | Lue lisää »

AWR Desktop varastonhallinta käyttöönotettu

Varkautelainen MetalMix Oy otti käyttöön AWR Desktop varastohallintaohjelmiston. Ohjelmistolla ha ...

05.10.2015 | Lue lisää »