In English

Asiakaskohtaiset ohjelmointi­projektit

Yritysten tarpeet toimintaympäristössään voivat olla hyvin yksilöllisiä ja erikoistuneita. Tällöin voi ratkaisuna olla räätälöity, tarpeet tarkasti toteuttava sovellusohjelmisto.

Kukin ohjelmistoprojekti suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita sekä tuotantoprosessin, että lopputuloksen kannalta. Myös jo käytössä olevien ohjelmien päivitys muuttuneeseen toiminta- tai ylläpitoympäristöön on mahdollista toteuttaa.

Sovelluksien ohjelmointityössä käytämme useimmiten .NET / C# tai Java teknologioita.

Viimeisin toimittamamme isompi räätälöity Web ohjelmointiprojekti  on Honeywellin EMEA ja Asia Pacific alueiden laajuinen Koulutusvarausjärjestelmä, jolla koulutusorganisaatio hoitaa koulutusten aikataulutukset ja kurssivaraukset. Koulutusvarausjärjestelmään integroitiin myös julkinen internet sivusto, jonka kautta pääsee selailemaan koulutuksia ja tekemään niihin ilmoittautumisia.

Ohjelmistosuun­nittelua alihankintana

Ohjelmistosuunnittelijamme toimivat tarvittaessa myös yritysten omien tuotekehitys- tai projektiorganisaatioiden osana, asiakkaan omissa tiloissa tai etätyönä tarpeen mukaan. Tällöin heidän osaamistaan voidaan pitkäjänteisesti kehittää asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja suunnittelijamme ovat käytettävissä asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuina ajanjaksoina.