AWR Desktop - Prosessipäiväkirja

Selainpohjaiseen AWR Desktop tuoteperheeseen kuuluvan Diary modulin avulla kirjataan ja jaetaan kokemusperäistä tietoa prosessin ylläpitoon ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Kirjaukset

Kirjausten avulla saadaan tehokkaasti tuotua esille prosessissa tapahtuneet häiriöt, havainnot sekä tulevat toiminnot, jotka vaikuttavat tuotantoprosessiin.

Tietojen tallennus

Tiedot tallentuvat historiatietokantaan (SQL Server tai Oracle), jolloin tiedot ovat yleisesti käytettävissä muussa AWR raportoinnissa.

Vuoropäiväkirjan hierarkia

Valintapaneelin hierarkiaan voidaan luoda vapaamuotoinen rakenne, joka parhaiten kuvaa prosessin rakennetta.

Hierarkiaan voidaan luoda erityyppisiä päiväkirjoja. Normaalien tapahtumien kirjaamisiin tarkoitettu päiväkirjatyyppi, vakiomuotoiset lomakepohjat esim. viikkopalavereihin ja Ohje tyyppiset päiväkirjat, jonka alle voi tehdä mm. ohjeistuksia eri työsuorituksista.

Kirjausikkuna

Päiväkirja-sovellus sisältää toiminnaltaan monipuolisen kirjausikkunan, jolla voidaan tehdä niin sisällöltään kuin ulkoasultaankin selkeitä kirjauksia tai ohjeita. Kirjauksiin on mahdollista liittää kuvia, linkkejä ja taulukoita.

Muotoilut ja luokittelu

Tekstiä voi muotoilla sekä jäsennellä. Kirjauksille voidaan antaa myös luokitus-tieto esim. Tiedote, Häiriö, Vika, käsiteltävä aamupalaverissa jne. Luokitustietoja voidaan lisätä ja muokata AWR koodisivujen kautta.

Tuotantotiedot

Kirjausten yhteyteen on mahdollista liittää tuotantoon liittyviä muita tietoja esim. kyseisellä ajanjaksolla tapahtuneet kriittiset järjestelmä-hälytykset, seisakkitiedot tai tuotannon tunnuslukuja esim. sähkönkulutus.

Tulostus

kirjaukset voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon.

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.

Laitetaan yrityksesi prosessit kuntoon

Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja kartoitetaan yrityksellenne sopivat ratkaisut: