Neocodex Oy

Optimoi tuotantoa,
paranna laatua,
lisää tuottavuutta.

Keskitä prosessitiedon hallinta AWR Desktop -sovelluksilla. Jätä yhteydenottopyyntö:

Tehokkaampaa

Prosessinhallintaa

Laadukkaat AWR tuotteet

Selainpohjainen AWR Desktop-ohjelmisto on kehitetty erilaisten prosessitietojen esittämiseen tuotantolaitosten henkilöstön tarpeita silmällä pitäen. Selainpohjaisten käyttöliittymien ansiosta työkalut ovat käytettävissä lähiverkossa miltä tahansa tavalliselta pc koneelta ilman erillisiä asennustöitä.

Tehokkaat reseptit

Selainpohjaiseen AWR Desktop tuoteperheeseen kuuluvan Recipe -sovellusmodulin avulla luodaan ja editoidaan reseptejä automaatiojärjestelmän tueksi. Reseptien avulla pystytään hallitusti ohjaamaan tuotantolaitoksen eri toimintoja sekä optimoimaan ohjausparametreja.

Seuranta ja laadunvalvonta

Haettavat raporttitiedot voivat olla aikaan sidottua tietoa esim. syklisiä prosessimittaustietoja tai erä-/tapahtumapohjaisia tietoja.

Raportoitavat tiedot esitetään taulukkomuodossa ja numeeriset arvot lisäksi trendeinä tai haluttuina kaavioina omassa graafisessa osiossa.

Missä toimialoilla AWR voi käyttää?

Alla listattuna jo käytössä olevat toimialat, AWR tuotteita voi hyödyntää myös muilla toimialoilla

Neocodex Oy - Tehdasinsinöörin tai teknikon työntekijän nainen seisoo ja katselee koneen edessä tehdastyöpaikalla.

Prosessien hallinta

tuotteemme

Trendit

Trends-sovellusmodulin avulla voidaan tarkastella eri tyyppisiin tietokantoihin tallennettua aikapohjaista mittaustietoa.

Hälytykset

Alarms-sovellusmodulin avulla voidaan tarkastella eri tyyppisiin tietokantoihin tallennettuja hälytys- ja ilmoitustietoja graafisessa ja numeerisessa muodossa.

Raportit

Reports-sovellusmoduli tarjoaa helppokäyttöisen tavan tuottaa selainpohjaisia raportteja relaatio- tai aikasarjatieto-
kantoihin tallennetuista tiedoista.

Tuotereseptit

Recipe -sovellusmodulin avulla luodaan ja editoidaan reseptejä automaatiojärjes-
telmän tueksi. Reseptien avulla pystytään hallitusti ohjaamaan tuotantolaitoksen eri toimintoja sekä optimoimaan ohjausparametreja.

Prosessi-päiväkirja

Diary modulin avulla kirjataan ja jaetaan kokemusperäistä tietoa prosessin ylläpitoon ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Laitehallinta

Device Management sovellusmoduli on ennakkohuollon tarpeisiin toteutettu sovellus, jonka avulla käyttäjät pystyvät seuraaman eri toimilaitteille määriteltyjä määräajoin tehtäviä toimenpiteitä.

Karttanäkymä

MapView -karttanäkymä-
modulissa esitetään laajemmalle alueelle hajautetun prosessin eri toimilaitteisiin ja mittauspisteisiin liittyviä tietoja

Laitetaan yrityksesi prosessit kuntoon

Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja kartoitetaan yrityksellenne sopivat ratkaisut:

Neocodex Oy - Ohjelmistosuunnittelijamme toimivat tarvittaessa myös yritysten omien tuotekehitys- tai projektiorganisaatioiden osana, asiakkaan omissa tiloissa tai etätyönä tarpeen mukaan. Tällöin heidän osaamistaan voidaan pitkäjänteisesti kehittää asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja suunnittelijamme ovat käytettävissä asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuina ajanjaksoina.

Neocodex - intohimona

prosessien tehokkuus

NeoCodex Oy on teollisuuden tiedonkeruuseen ja raportointiin sekä alihankintana tehtävään ohjelmistokehitykseen erikoistunut asiantuntijayritys.

Pyrimme toimimaan asiakas- ja yhteistyökumppaneidemme kanssa läheisessä yhteistyössä, löytääksemme parhaat ratkaisut asiakkaitemme sen hetkisiin tarpeisiin.

Yhtiömme toimipiste sijaitsee Varkaudessa. Lisäksi toimimme aktiivisesti myös Kuopiossa ja Kotkassa.

Kestävä kehitys

Tuotannon optimointi

Vihreämmät prosessit